EEN Wetteren stelt voor: Paul Beeckman

Vandaag is het de beurt aan Paul Beeckman. Ook hem stellen we voor als kandidaat op de lijst van ÉÉN WETTEREN voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober.
Voor de Wetteraars die de politiek enigszins hebben gevolgd de laatste decennia is het misschien niet nodig om Paul nog voor te stellen: reeds vele jaren zetelde hij in de gemeenteraad van Wetteren.

EEN Wetteren stelt voor: Evelien Mertens

Evelien Mertens is een Massemse van 39 jaar en vormt met Wim Mertens sinds begin 2011 een nieuw samengesteld gezin.
Ze is nieuw in de politiek, maar wil vol enthousiasme de uitdaging aangaan. Onderwijs, opvoeden, het milieu... maar ook Massemen zijn thema's die haar liggen. Samen met ons van ÉÉN hoopt ze haar steentje te kunnen bijdragen.

Huis-aan-huisblad ÉÉN- Wetteren-nr 4

Huis-aan-huisblad 4
Ons vierde Huis-aan-huisblad kan u nu ook online raadplegen. De volgende thema's worden behandeld:
- De Voorzitters spreken
- Een sportief Wetteren is een gezond Wetteren
- Een brodeloze campagne, een kwestie van luisteren naar gezond verstand
-....

EEN Wetteren stelt voor: Catherine Tydgat

Vandaag stellen we u graag een volgende kandidate voor die op de verkiezingslijst van ÉÉN Wetteren zal staan: Catherine Tydgat.
Catherine is vandaag reeds zeer geëngageerd in Wetteren; zo is ze lid van de MINA Raad, vrijwilliger bij Natuurpunt en zetelt ze in de commissie van toezicht van de Kunstacademie en het beheersorgaan van de bibliotheek.

EEN Wetteren stelt voor: Wim De Coene

Vandaag stellen we een nieuwe kandidaat voor van EEN Wetteren: Wim De Coene
Wim is geboren in 1972 in de Wetterse kappersfamilie Van Autreve en heeft zelf lang in Wetteren gewerkt als kapper. Sinds zijn relatie met Evelien Mertens, is zijn kapsalon gevestigd in zijn woning te Massemen.
U kent hem zeer zeker van de toneelvereniging Kort door den Bos, dewelke hij 4 jaar geleden heeft opgericht.

EEN Wetteren stelt voor: Bert Maudens

Vandaag stellen we u graag opnieuw een kandidaat voor die op de verkiezingslijst van ÉÉN Wetteren zal staan.
Bert is geboren en getogen Wetteraar, als derde van acht kinderen uit het Vlaamse apothekersgezin Maudens-Cosijns.

Met financiën win je geen verkiezingen

"Het financiële beleid dat de gemeenten gevoerd hebben zal wellicht geen rol spelen in het stemgedrag van de kiezer." (Knack oktober 2017). Bent u de uitzondering die er meer over wil weten? Hier meer info over Wetteren.

EEN Wetteren stelt voor: Herman Maudens

Vandaag stellen we u graag opnieuw EEN kandidaat voor die op de verkiezingslijst van EEN Wetteren zal staan.
Herman Maudens is in Wetteren geboren als 6° kind van 8. Vanaf zijn geboorte tot eind 2013 woonde hij in het apotheekhuis in de Van Cromphoutstraat (Benedenstraat) aan de Markt. Herman is 66 jaar en fiere vader van een dochter en een zoon en een echte opa voor zijn 2 kleinkinderen.

Een nieuwe politieke beweging.

'EEN-Wetteren' is een lokale en onafhankelijke politieke beweging - los van elke nationale partij - die zich ten dienste stelt van Wetteren - Massemen - Westrem en alle wijken.