EEN Wetteren stelt voor: Natacha Lemmens

Nataha Lemmens is een bekend figuur in Wetteren. Vele ouders kennen haar waarschijnlijk als moeke Tacha, de onthaalmoeder die vele kinderen opving in ’t Schepperke. Vandaag werkt ze in de voorschoolse opvang van Sint Jozef.
Ze wil zich inzetten voor voldoende en kwalitatieve opvang voor elk kind. Via haar gezin is ze ook begaan bij activiteiten in Wetteren voor jonge en minder jonge Wetteraars.

EEN Wetteren stelt voor: Gerda Cassaer

Hier zijn we met een volgende kandidate voor de gemeenteraadsverkiezingen: Gerda Cassaer
Gerda is 68 jaar en gepensioneerd. Ze is getrouwd met Maurits Blancquaert en samen hebben ze een studerende zoon van 25 jaar, Laurens.
Met hun drie wonen zij in Wetteren, meer bepaald in Overschelde.

EEN Wetteren wenst u een prettige vakantie

Voor velen zijn de examens voorbij. De vakantie staat voor de deur. EEN Wetteren wenst jullie allemaal een prachtige zomer en prettige vakantie.
Wij van EEN Wetteren blijven naar jullie toekomen en hopen jullie dan ook te mogen ontmoeten bij een of andere gelegenheid. Of bij u thuis als je dat wenst. Neem gerust contact op, stuur een mailtje. Want wij willen het luisterend oor zijn van jullie.

EEN Wetteren stelt voor: Sabine Demeijer

Sabine is geboren en getogen in Wetteren en woonachtig in de stationsbuurt, samen met haar echtgenoot en 2 studerende zonen. Van opleiding is ze ingenieur. Momenteel is ze tewerkgesteld als internationaal kwaliteitsmanager voor de isolatietak van Recticel.
In haar vrije tijd spendeert Sabine tijd aan haar grootste interesse, zijnde cultuur.

EEN Wetteren stelt voor: Paul Beeckman

Vandaag is het de beurt aan Paul Beeckman. Ook hem stellen we voor als kandidaat op de lijst van ÉÉN WETTEREN voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober.
Voor de Wetteraars die de politiek enigszins hebben gevolgd de laatste decennia is het misschien niet nodig om Paul nog voor te stellen: reeds vele jaren zetelde hij in de gemeenteraad van Wetteren.

EEN Wetteren stelt voor: Guido Van den Berghe

Guido is zeker geen onbekende in Wetteren. Een overzicht geven van alle verenigingen waar hij ooit bij betrokken was, zou ons te ver leiden. Wel kunnen we zonder overdrijven stellen dat zijn hart klopt voor cultuur. We brengen daarom graag zijn 18 jaar lange jarenlange voorzitterschap van de cultuurraad nog eens onder de aandacht. Guido Stond tevens mee aan de wieg van ons cultuurcentrum Nova, waarvan hij 8 jaar voorzitter van de beheerraad was.

EEN Wetteren stelt voor: Evelien Mertens

Evelien Mertens is een Massemse van 39 jaar en vormt met Wim Mertens sinds begin 2011 een nieuw samengesteld gezin.
Ze is nieuw in de politiek, maar wil vol enthousiasme de uitdaging aangaan. Onderwijs, opvoeden, het milieu... maar ook Massemen zijn thema's die haar liggen. Samen met ons van ÉÉN hoopt ze haar steentje te kunnen bijdragen.

Huis-aan-huisblad ÉÉN- Wetteren-nr 4

Huis-aan-huisblad 4
Ons vierde Huis-aan-huisblad kan u nu ook online raadplegen. De volgende thema's worden behandeld:
- De Voorzitters spreken
- Een sportief Wetteren is een gezond Wetteren
- Een brodeloze campagne, een kwestie van luisteren naar gezond verstand
-....

EEN Wetteren stelt voor: Wim De Coene

Vandaag stellen we een nieuwe kandidaat voor van EEN Wetteren: Wim De Coene
Wim is geboren in 1972 in de Wetterse kappersfamilie Van Autreve en heeft zelf lang in Wetteren gewerkt als kapper. Sinds zijn relatie met Evelien Mertens, is zijn kapsalon gevestigd in zijn woning te Massemen.
U kent hem zeer zeker van de toneelvereniging Kort door den Bos, dewelke hij 4 jaar geleden heeft opgericht.