Jaarrekening-2019

Onze schepen van financiën Herman Strobbe geeft een overzicht van de jaarrekeningen 2019. deze worden gekaderd in het meerjarenplan 2014-2019. In deze periode heeft hij financieel beleid van Wetteren een ander gelaat gegeven. Van een toestand waar er tekorten waren op de exploitatie is men gekomen tot een toestand van overschotten. Overschotten die toelaten dat Wetteren kan investeren in zijn toekomst.

Eindejaarsactie van de handelaars

De eindejaarsactie van de handelaars was een succes. De verschillende media hebben er verslag van uitgebracht. De schepen van Lokale Economie kondigde ook een aantal initiatieven aan die in de volgende weken en maanden worden opgestart.

Meerjarenplan goedgekeurd: Belastingen veranderen niet

Het meerjarenplan werd goedgekeurd op de gemeenteraad. Het gaat om een zeer ambitieus plan waarbij zelfs meer wordt geïnvesteerd dan de vorige jaren. En door het volgehouden strikte budgettaire beleid kan dit zonder lastenverhoging voor de Wetteraars.

Iedereen gelijk? Of toch niet?

De Vlaamse regering heeft bijkomende middelen vrij gemaakt voor de gemeenten. Een goede zaak. Alleen wordt het gelijkheidsbeginsel dat iedere Vlaming gelijk is nog meer met voeten getreden. Gent en Antwerpen krijgen 1300 euro per inwoner. Wetteren 250 euro. En of dit nog niet voldoende was werd een ‘denderfonds’ in het leven geroepen waarvan de criteria onduidelijk zijn. Daarom werd een motie gericht aan de Vlaamse regering opgesteld om dit onrecht aan te klagen. De integrale tekst kan u hier lezen.

Wie is uw wijkagent?

Waarvoor kan je terecht bij de wijkinspecteur ?
De wijkinspecteurs zijn dagelijks aanwezig in hun wijk en zijn er jouw rechtstreeks aanspreekpunt. Je kan hen o.a. ontmoeten tijdens het schooltoezicht bij aanvang of einde schooltijd, maar zij staan ook in voor woonstveranderingen en andere wijkgebonden opdrachten.

Vernieuwde plannen site Cordonnier: Perstekst

Als gevolg van een intense denkoefening werd niet alleen een korte termijn voorstel uitgewerkt, maar ook een bredere visie ontwikkeld.
In een perscommuniqué wordt deze uit de doeken gedaan. Wij willen jullie deze zeker niet onthouden en daarom kan je deze hier integraal vinden.

De coalitienota 2019 - 2024 Het verbindingsteken

Wetteren coalitienota
De uitdagingen zijn groot. De ambitie van de nieuwe coalitie om ze met koene blik tegemoet te treden en ze met een gerichte uitdraai in een gunstige richting te keren is zo mogelijk groter. Deze coalitie zal een krachtdadige coalitie die solidair en met vereende krachten heikele thema’s als het financiële onweer waarin de gemeente, zoals zoveel gemeenten, is terecht gekomen op koers houden. De volledige tekst lezen kan hier.