De kerk van Westrem

De kerk van Westrem heeft nu ook (weliswaar) tijdelijke herbestemming gekregen. Deze herbestemming ligt volkomen in lijn met de door EEN Wetteren vooropgestelde doelstellingen: "Vanuit EEN Wetteren kunnen wij ons alleen maar verheugen met de herbestemmingen die de verschillende kerken hebben gekregen. Voor ieder gebouw werd een invulling gevonden die een bijdrage blijft leveren aan de gemeenschap. En zo blijven de kerken de rol waarvoor ze aanvankelijk werden gebouwd ook vervullen, namelijk mensen samenbrengen."

Hierbij de tekst van het krantenartikel uit HET NIEUWSBLAD van dinsdag 17 juli .

De gemeente Wetteren stelt de kerk van Westrem ter beschikking aan Willem Fouquaert. Er is een jaarlijks verlengbare overeenkomst opgesteld. Fouquaert zorgt ervoor dat de kerk onderhouden en verwarmd blijft, in ruil mag hij het gebouw gebruiken voor zijn antiekzaak.

Lokale kunstenaars kunnen de kerk gebruiken om er tentoon te stellen

Om de kerk van Westrem niet in leegstand te laten vervallen en het een nuttige bestemming te geven werd een ontwerp van overeenkomst voor het ‘ter beschikking stellen’ van het gebouw opgesteld. Het aangrenzende kerkhof is niet in de overeenkomst opgenomen. “Via een melding op de website zochten we een geschikte kandidaat-gebruiker”, legt schepen van Kerkfabrieken Herman Strobbe (EEN) uit. “Het gaat om een tijdelijke oplossing in afwachting van een definitieve bestemmingswijziging.”

Er liep één inschrijving binnen. Willem Fouquaert is de zaakvoerder van La Peinturette, gevestigd in de oude pastorie, rechtover de kerk. Hij was al van jongs af aan gefascineerd door decoratie en inrichting. Als tiener ging hij op zoek naar originele oude meubeltjes om te renoveren en experimenteerde hij volop met verf en behang. Van zijn hobby maakte hij zijn beroep en in La Peinturette geeft hij professioneel advies in meubeldecoratie, restauratie en renovatie. Hij maakt nu al gebruik van de kerk om meubels op te slaan en te tonen.

Er moest aan drie essentiële zaken voldaan worden. De kerk moet gebruikt, beheerd en opgewaardeerd worden. De gebruiker verbindt er zich toe dat de kerk verwarmd blijft, met een minimumtemperatuur van 10 tot 12 graden, en dat er klein onderhoud uitgevoerd wordt. Hij betaalt een lage som huurgeld.

Daarnaast zal hij een pancarte opstellen waarop de geschiedenis van de kerk staat. Tijdens de openingsuren van zijn zaak zal de kerk toegankelijk zijn voor toeristen. Er kunnen ook kleine evenementen en tentoonstellingen plaatsvinden. Dit gebeurt dan wel in samenspraak met de dienst Cultuur van de gemeente. Alle stoelen zijn er nog, dus die kunnen worden gebruikt bij eventuele concerten of voorstellingen. “Grote concerten waarbij de hele kerk gebruikt wordt, zullen moeilijker zijn,” vertelt Fouquaert. “Ik kan moeilijk altijd alle meubels verhuizen en bovendien is er geen sanitair.”

Met deze overeenkomst koopt de gemeente extra tijd tot de definitieve bestemmingswijziging. “De kerk wordt onderhouden en gebruikt. Intussentijd zal Monumentenzorg het gebouw inspecteren met het oog op nodige restauratiewerken. Die zullen de gemeente meer kosten dan vroeger. De Vlaamse overheid heeft de subsidies immers sterk verminderd. Voor de kerk van Westrem zullen we slechts veertig procent subsidies kunnen krijgen. Ooit was dat tachtig procent. Daarbij moeten we ook nog rekening houden met de restauratiewerken die nodig zijn aan het oud gemeentehuis. Dat zal allemaal veel geld kosten.”