EEN

Klacht van open VLD nu ook door Raad van State verworpen!

De Raad van State heeft de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober definitief goedgekeurd. EEN Wetteren is daar vanzelfsprekend uiterst tevreden mee. Hier kan u de integrale tekst vinden van de persmededeling die wij hebben rondgestuurd.

De kerk van Westrem

De kerk van Westrem heeft nu ook (weliswaar) tijdelijke herbestemming gekregen. Deze herbestemming ligt volkomen in lijn met de door EEN Wetteren vooropgestelde doelstellingen: "Vanuit EEN Wetteren kunnen wij ons alleen maar verheugen met de herbestemmingen die de verschillende kerken hebben gekregen. Voor ieder gebouw werd een invulling gevonden die een bijdrage blijft leveren aan de gemeenschap. En zo blijven de kerken de rol waarvoor ze aanvankelijk werden gebouwd ook vervullen, namelijk mensen samenbrengen."

KVVE Massemen wil de G sport steunen

“Voetbalclub Eendracht Massemen zet in op sport voor allen en doet zo onder andere inspanningen om de G ploeg – jonge spelers met een beperking – eens echt aan competitie te laten doen. In hun reeks bestaan er in België slechts vier ploegen, daarom trekken ze voor enkele wedstrijden naar Nederland. Die verre verplaatsingen zullen met de bus gebeuren. Om die reizen te kunnen financieren werd nu een crowdfunding initiatief opgestart. Bedoeling van KVVE Massemen is bovendien om zelf ook een stukje bij te passen. We kunnen het echter niet maken om dit altijd te doen. Wij hebben namelijk 300 jeugdspelers die wij hun geliefkoosde sport willen laten uitvoeren.” (Nico Soetaert, voorzitter van KVVE Massemen)

Perscommuniqué - 17/11/2017

LogoEenWetteren
Wij willen onze sympathisanten graag op de hoogte brengen van wat er gebeurt binnen de beweging EEN Wetteren. Daarom kan u hierna de persmededeling vinden welke deze avond aan de pers wordt overgemaakt.
Wij zijn ervan overtuigd dat deze uitbreiding met verschillende nieuwe mensen uw goedkeuring kan wegdragen. Wij zijn er van overtuigd dat deze kunnen bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van onze beweging, dit betekent op een oprechte, samenhangende, consequente en constructieve manier aan politiek doen.
Alvast dank voor de steun die wij steeds van jullie mogen ervaren.