Perscommuniqué - 17/11/2017

EEN Wetteren stelt zich voor  als de lokale beweging die zich onafhankelijk van nationale partijen wil inzetten voor Wetteren en alle deelgemeenten.

Het is meer dan ooit duidelijk dat democratie, zeker op lokaal niveau, een metamorfose aan het ondergaan is. De traditionele particratie heeft het steeds moeilijker om mensen te overtuigen  aan politiek te doen.  Mensen haken af of beperken zich tot negativisme en kritiek.

Veel burgers echter, veel Wetteraars willen wel inspraak hebben.  Mensen verenigen zich om die inspraak te krijgen, om hun stem te laten horen. Deze initiatieven mogen niet verloren gaan en moeten opgepikt worden en ook in daden,  in beleid worden omgezet. En EEN Wetteren wil die stem begrijpen en kunnen omzetten in beleid.

Wij willen dit doen met mensen die hier positief tegenover staan, ongeacht hun strekking, overtuiging  of achtergrond.

Dit is ons DNA en daarvan zullen wij niet afwijken bij het benaderen van mogelijke sympathisanten. EEN Wetteren heeft nooit contacten gelegd en zal nooit contacten leggen met mensen die actief deelnemen aan de werking van andere politieke partijen, laat daar geen misverstand over bestaan.

Waar wij in principe niet communiceren over het toetreden van iemand, wensen wij daarop met deze persmededeling een uitzondering op te maken, en dit om alle speculaties en mogelijke misverstanden te voorkomen.

In onze beweging EEN Wetteren kunnen wij op dit ogenblik de volgende nieuwe sympathisanten verwelkomen: Daniel Van Der Schueren, Els Bogaert, Gerda Cassaer,  Laurette Augustyn, Marie-Madeleine Vergotte, Natacha Lemmens, Nico Soetaert, Paul Beeckman, Reine De Coninck.

De rollen die deze nieuwe mensen binnen de beweging zullen opnemen liggen nog niet vast.

Met deze informatie willen wij dat het inhoudelijke ‘Wat met Wetteren morgen?’ opnieuw de voorrang krijgt.

 

De EEN Wetteren beweging