EEN Wetteren stelt voor: de lijsttrekker Herman Strobbe

Bijna 30 jaar geleden is Herman naar Wetteren komen wonen samen met Annette. Herman is dus geen geboren Wetteraar. Herman is een trotse papa van een volwassen tweeling.

Wetteren was een weloverwogen keuze: tussen de centra en een goede verbinding met Brussel en Gent. De centrumfunctie, de aanwezigheid van verschillende scholen, waardoor de kinderen ter plaatse school zouden kunnen lopen, waren ook motivaties om voor Wetteren te kiezen.

Herman is van opleiding jurist. Hij werkt in een internationale verzekeringsgroep, waar hij zowel commerciële als operationele functies heeft uitgeoefend. Vandaag is hij verantwoordelijk voor de productontwikkeling in niet-levensverzekeringen.

Herman is in de politiek gestapt net omdat hij vond dat Wetteren niet voldoende evolueerde, Wetteren geen dynamiek uitstraalt en haar centrumfunctie dreigde te verliezen.

Na de vorige verkiezingen is Herman schepen van Financiën geworden. Wij durven stellen dat hij vanuit die functie orde heeft gebracht in de Wetterse gemeentelijke (financiële) huishouding. Herman is iemand die vanuit een sterke organisatie de zaken wil veranderen. Goed beleid voeren is geen improvisatieoefening.

Zelf stelt Herman het zo: “ Een gemeente moet specifieke taken uitvoeren, beleid voeren. Beleid voeren betekent bewuste keuzes maken, nadat er is geluisterd naar de burger. Daarvoor krijgt ze van haar inwoners financiële middelen (via de belastingen). Het is de verdomde plicht om er voor te zorgen dat deze maximaal worden gebruikt om aan de behoeften van de Wetteraar tegemoet te komen."

In verband met de kandidatenlijst van EEN Wetteren wil Herman nog het volgenden kwijt: “Met onze kandidaten, maar ook met de velen daarrond, hebben wij mensen samengebracht die naar de Wetteraar willen luisteren, zich voor die Wetteraar willen inzetten. Die ook willen doen wat is afgesproken om van onze gemeente de plaats te maken waar wij allen willen wonen en leven." 

En daarom verdienen zij allemaal jullie steun.” Wij van EEN Wetteren vragen jullie steun en een stem voor de ganse lijst.