EEN Wetteren stelt voor: Paul Beeckman

Vandaag is het de beurt aan Paul Beeckman.

Ook hem stellen we voor als kandidaat op de lijst van ÉÉN WETTEREN voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober.

Voor de Wetteraars die de politiek enigszins hebben gevolgd de laatste decennia is het misschien niet nodig om Paul nog voor te stellen: reeds vele jaren zetelde hij in de gemeenteraad van Wetteren. Tevens zetelde hij lange tijd in de provincieraad, waaronder als eerste ondervoorzitter. Paul Beeckman is een blijft wel trouw aan het liberaal gedachtengoed.

Paul houdt van Wetteren en hij heeft in alles wat hij op politiek vlak al heeft gedaan altijd bijzondere aandacht gehad voor – zoals hij het zegt – zijn gemeente. En die ervaring wil hij nu doorgeven aan jongere mensen die met dezelfde spirit willen werken aan een nog beter Wetteren.

“De beweging EEN Wetteren kan het verschil maken en garant staan voor een goed bestuurbare gemeente”, belooft hij. “We maken geen grootse beloften, zij het enkel dat we willen en zullen luisteren naar alle inwoners met het grootste respect voor welke ideologie ook”.

Paul hoopt een inbreng te hebben in enerzijds de beweging één en anderzijds in de toekomst van de bloeiende gemeente die Wetteren is!

Om dit te kunnen verwezenlijken, hoopt Paul dus op uw steun en stem op 14 oktober!