Ontmoeting met een aantal handelaars (dinsdag 13 maart)

Onder het motto ‘Luisteren is goud’ heeft EEN Wetteren geluisterd naar een aantal handelaars uit het centrum.

Wat hebben wij gehoord?

Mobiliteit

 • Het centrum van Wetteren is geen shoppingcentrum, maar een boodschappengemeente.
 • Mobiliteit is uiterst belangrijk voor het overleven van de handelaars in het centrum. Er moet vlot verkeer naar het centrum zijn. Het centrum moet met alle vervoersmiddelen bereikbaar zijn en blijven. Maatregelen om doorgaand verkeer uit het centrum te bannen kunnen zeker worden genomen.
 • In de winkelstraten moet kunnen worden geparkeerd, maar met voldoende rotatie. Langer parkeren kan dan wat verder weg.
 • Er moet een parkeerbegeleidingssysteem komen.
 • De aanduiding met betrekking tot de blauwe zone kan en moet beter.
 • Op de markt moet kunnen worden geparkeerd. De buitenranden parkeervrij maken kan, bv. door de markt af te zetten met een haagje. Dit komt de veiligheid tegemoet en zorgt meteen ook voor vergroening.

Ruimtelijke planning

 • In het kernwinkelgebied (Stationstraat en Florimond Leirensstraat) kan louter wonen op de benedenverdieping niet.
 • Alle economische activiteiten moeten er mogelijk zijn; dus geen beperking naar producten of diensten. Ook vrije beroepen en horeca moeten mogelijk zijn.
 • De winkeloppervlakte moet ook vrij te bepalen zijn. Te grote oppervlaktes zijn te duur voor starters.

Beeldkwaliteit

 • Wetteren moet properder. Op maandag moet worden gestart met de opkuis van de winkelstraten.
 • De leegstand moet nog intenser worden aangepakt.
 • Er moet meer groen in de straten komen. Wetteren is een plantengemeente, maar dat is niet zichtbaar. Aandacht voor aantrekkelijkheid – kerstbomen voor het ganse centrum bv. in afspraak om homogeen beeld te krijgen.

Activiteiten

 • De communicatie met het bestuur is ondermaats. Raad voor lokale economie is een vergadering voor te late mededelingen.
 • De gemeente moet activiteiten organiseren om mensen te lokken, maar moet daarover in overleg gaan met de middenstand. De winkelstraten moeten betrokken worden in het concept, ook wanneer de activiteit niet in de winkelstraten zelf kan doorgaan (kerstmarkt, bloementapijt als voorbeelden).

 

Diverse

 • De inname van openbaar domein wordt als zeer duur ervaren daar waar het toch om verfraaiing gaat van de straat.
 • Het KI wordt als zeer hoog ervaren.
 • Ondersteuning van starters – pop up – huursubsidie – …
 • De wijkagent moet meer optreden: huisvuil dat blijft staan – fietsers en auto’s die voetgangers in gevaar brengen.

Wij danken alle deelnemers voor hun bijdrage en tijd. EEN Wetteren is er van overtuigd dat een goede samenwerking met de handelaars noodzakelijk is. Dat is de beste waarborg op een bruisend Wetteren.

MarktWetteren

 

MarkTOMTOM

 

Florimond Leirensstraat