Opening van het nieuwe gemeentehuis

 

NieuwGemeentehuis

 

In het weekend van 24 en 25 maart hebben jullie de kans om het nieuwe gemeentehuis te bezoeken op de Rode Heuvel. Een ideale gelegenheid om het nieuwe gemeentehuis beter te leren kennen.

De fysieke verhuis van slechts 200 meter van het oude ‘stadhuis’ naar het nieuwe gemeentehuis een paar weken geleden leekt een kleine stap. Maar de wijze waarop jullie  worden onthaald, waarop er wordt gewerkt door de medewerkers brengt ons in een ander tijdvak.

Er is in de eerste plaats het gebouw. De aankoopprijs van het gebouw bedroeg €6,7 miljoen. De volledige binneninrichting, alle meubilair inbegrepen, kostte €1,1 miljoen. Wij hebben hiervoor echter niet alleen een nieuw gemeentehuis, maar ook een nieuwe publieke ruimte en aansluitingen op de nieuwe fietsbrug. De verschillende subsidies en de verkoop van de appartementen brengen ongeveer €4  miljoen op. Dit bedrag moet natuurlijk in mindering worden gebracht van de factuur.

Het gemeentehuis is zo ontworpen dat het  bijna energieneutraal is. Omdat te bereiken wordt er gewerkt met nachtkoeling, warmtepompen, zonnepanelen … Van een overheid op vandaag kan immers alleen verwacht dat ze duurzaam bouwt en alzo bijdraagt aan het milieu.

Het werd bovendien gebouwd op een vervuilde site, als het ware een kankerplek met asbest in de grond, die er jarenlang verwaarloosd bij lag.

Het nieuwe gemeentehuis verbindt Wetteren ook opnieuw met de Schelde. Een Schelde die wij als het ware hadden buiten gesloten en alleen maar kenden en kennen als een probleem om er over te geraken.

Het nieuwe gemeentehuis is erkend als SMART CITY project omdat het een antwoord biedt op uitdagingen op het  vlak van mobiliteit, klimaat, economische groei, bestuur, of duurzame maatschappelijke ontwikkeling. Zo hebben wij dit project kunnen laten opnemen in een cofinancieringsprogramma van de Europese Investeringsbank.

Maar er is veel meer dan het “gebouw”, de stenen. De verhuis werd ook aangegrepen als een opportuniteit  om veel te wijzigen, een nieuwe dynamiek te geven aan de organisatie en de werkwijze en zelfs de looks van de gemeente.

Zo kan iedereen in het Gemeentehuis terecht voor alle diensten. De Wetteraar moet zich niet meer afvragen waar hij naar toe moet. Als hij de eerste keer contact opneemt met de gemeente, voor welk probleem of dienst ook, kan hij hier terecht en zal zijn verder parcours worden uitgewerkt, mocht dat noodzakelijk zijn. Vanuit EEN Wetteren zien wij dat als een eerste stap in de volledige integratie van het OCMW binnen de gemeentediensten.

Er is bovendien het vernieuwde dienstverleningsconcept. Er is gestart om alleen nog te werken op afspraak. Wachtrijen, en de daaraan verbonden frustraties, worden vermeden. U- de Wetteraar- wordt geholpen binnen 2 minuten nadat u bent aangekomen. Ook het telefonisch onthaal werd vernieuwd.

Verschillende nieuwe IT toepassingen zijn gelanceerd. De digitalisering op alle domeinen wordt verder doorgevoerd.  Met dit alles onderschrijft onze gemeente de Vlaamse beleidsoptie om radicaal digitaal te gaan in al haar aspecten en zeker niet alleen in de dienstverlening.

Dit alles heeft tot gevolg dat er kan worden gewerkt op verschillende plaatsen binnen dit gebouw. Niet iedereen hoeft altijd op dezelfde plaats te zitten. Zo kan er ook van thuis worden gewerkt.

Dit laatste helpt  ook mee om de balans privé/werk te optimaliseren. Want de gemeente moet er ook over waken dat ze aantrekkelijk blijft als werkgever. Het wordt steeds moeilijker om geschikte mensen aan te trekken op een steeds krappere arbeidsmarkt. En dit is noodzakelijk want een goede dienstverlening voor een gemeente begint bij haar medewerkers.

Want wat kwaaie tongen ook mogen beweren, dit nieuw gemeentehuis zal onze gemeente een nieuw elan geven. Reeds verschillende andere besturen hebben trouwens gevraagd om onze ervaringen te mogen delen. Laat ons voor een keer fier zijn.

Wij van EEN Wetteren hebben de ambitie om van Wetteren meer dan ooit een centrumgemeente te maken. En dit nieuwe gemeentehuis straalt die ambitie zeker uit. Want Wetteren moet dynamisch zijn, dan alleen zal het aantrekkelijk blijven voor zijn inwoners en nieuwe inwoners kunnen aantrekken die bijdragen tot de welvaart van onze gemeente.

Bezoeknieuwegemeentehuis