Klacht van open VLD nu ook door Raad van State verworpen!

Klacht van open VLD nu ook door Raad van State verworpen!

‘EEN Wetteren’ is bijzonder blij dat na de raad voor verkiezingsbetwisting nu ook de raad van state niet gelooft in de aantijgingen van Open VLD.

De kiezer herinnert zich vermoedelijk nog wel dat Open VLD bij monde van haar lijsttrekker klacht indiende tegen de verkiezingsuitslag bij de raad voor verkiezingsbetwistingen. In december veegde de raad deze klacht volledig van tafel… waarop Open-VLD prompt beroep aantekende bij de Raad van State.  Aangezien dit beroep niet opschortend was, werd de nieuwe gemeenteraad alvast geïnstalleerd op woensdag 16 januari. 

Vandaag heeft de raad van state het beroep van open VLD verworpen! Dat betekent dus dat de verkiezingsuitslag van oktober vorig jaar rechtsgeldig is, en de ondertussen gestarte coalitie verder kan werken! 

Enkele van onze mandatarissen werden ook persoonlijk geviseerd. We zijn uiteraard verheugd dat het nu voor iedereen duidelijk is dat onze mandatarissen niets ten laste kan gelegd worden. 

Het doet deugd deze bladzijde eindelijk te kunnen omslaan en met een gerust gemoed verder te kunnen werken aan de uitvoering van ons coalitieakkoord. Daar is de laatste maanden heel veel energie in gekropen en terecht, want het is een ambitieus maar realistisch beleidsplan voor de komende jaren. 

We geloven dat dit niet alleen de betrachting is van de coalitie maar dat ook de oppositie wil meewerken aan een goed bestuur van onze gemeente. We hopen dan ook dat dit het einde mag zijn van alle mogelijke politieke spelletjes als het verlaten van de gemeenteraad omdat een collega bij hoogdringendheid moet worden geopereerd … spelletjes die eigenlijk maar één doel hebben: het onmogelijk maken om te besturen!

Hopelijk kan vanaf nu worden samengewerkt aan het verbeteren van Wetteren voor ons allen! Constructieve oppositie en constructieve voorstellen zijn welkom!!